Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA IR DUOMENŲ APSAUGA

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

2. Kokius asmens duomenis renka narvita.com?

Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Šiuos duomenis pateikiate susikurdami paskyrą ar užsakant prekes mūsų e-parduotuvėje: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą. Teisę rinkti (tvarkyti) Jūsų asmens duomenis įgyjame po to, kai sutinkate su mūsų Pirkimo taisyklėmis ar/ir užsisakydami naujienlaiškius.

3. Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam tikslui įgyvendinti:

 • pristatyti Jums įsigytas prekes,
 • išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes,
 • esant Jūsų sutikimui, nurodytu elektroniniu paštu siųsti naujienlaiškius tiesioginės rinkodaros tikslais (apie vykstančias akcijas, teikiamas nuolaidas, naujas prekes ir pan.).

4. Kam teikiame Jūsų duomenis?

Mes, tvarkydami asmens duomenis, įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims tik, kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui. Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Jūsų asmens duomenis teikiame:

 • siuntų tarnyboms, kurios tvarko duomenis tam, kad galėtų pristatyti Jums įsigytas prekes;
 • mūsų buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, kuri tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras, bankinius  mokėjimus), kuriuose yra pateikti Jūsų asmens duomenys;
 • informacinių technologijų įmonėms, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;
 • skolų išieškojimo bendrovėms: mes turime teisę teikti įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima valdyti įsiskolinimą;
 • valstybės institucijoms galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tačiau tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai  laikytis teisės aktų.

5. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjų duomenys bus saugomi tol, kol jie nesikreips į mus su prašymu dėl pateiktų duomenų nebetvarkymo, sunaikinimo („teisės būti pamirštam”).

Sutikimas tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galioja du metus nuo paskutinio Jūsų aktyvumo pasireiškimo (paspaudimo ant naujienlaiškio, užsakymo atlikimo ir pan.).

6. Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei, kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į mus su rašytiniu prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – iš savo elektroninio pašto atsiunčiant žinutę su tekstu „NEBESIŲSTI” el. paštu info@narvita.com arba naujienlaiškio pabaigoje paspaudžiant mygtuką „Unsubscribe” (liet.k. nebeprenumeruoti);
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu arba šiomis  Privatumo ir duomenų apsaugos taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su mumis tel. +370 689 26772, el. paštu info@narvita.com arba paprastuoju paštu UAB „Narvita”, Verkių g. 39-205, 09109 Vilnius, Lietuva. Prašymai dėl asmens duomenų ištaisymo, nebetvarkymo, sunaikinimo įvykdomi per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

7. Kur galite rasti mums pateiktus savo asmens duomenis?

Pirkėjai jų pateiktus asmens duomenis gali rasti mūsų siųstoje užsakymo patvirtinimo žinutėje, taip pat siųstoje PVM sąskaitoje-faktūroje.

8. Slapukai ir jų tipai. Slapukų pašalinimas.

Slapukas (angl. k. cookies) yra mažas tekstinis failiukas, siunčiamas į Jūsų naršyklę apsilankymo metu. Slapukai neleidžia interneto tinklalapiams įsiminti jokios itin svarbios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo adresas, asmens kodas ir pan.), kurį vartotojas galėtų pamiršti įslaptinti.

Plačiau apie slapukus:

Būtinieji slapukai būtini tam, kad galėtumėte žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtumėte naudotis pageidaujamomis paslaugomis, pavyzdžiui, pirkimo internetu paslauga.

Veikimą gerinantys slapukai renka informaciją apie tai, kurie puslapiai lankomi dažniausiai, kiek laiko praleidžiama svetainėje, tikrinama, ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio apie visus lankytojus bendrai, todėl ji yra anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

Funkcijų slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų lytis, kalba ar narių paieškos filtrai) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent jums ir atitiktų jūsų interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą.

Kaip pašalinti slapuką? 
Duotą sutikimą slapukų veikimui bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet tuomet galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad e-parduotuvė tinkamai veiktų. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios informacijos, kaip išjungti slapukus naršyklėje, ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

9. Teisinis asmens duomenų apsaugos pagrindas

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).